Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy S

Sabbath anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy, pán soboty
Sabreael anděl překonávající démona choroby
Sachiel cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo čtvrteční nebo páteční) anděl. Anděl peněz
Sachluph anděl pečující o rostliny a také druhou hodinu dne
Sagdalon vládce znamení Kozoroha
Sahaqiel anděl oblohy
Salilus otevírá zapečetěné dveře a je jako anděl sedmé hodiny dne
Sam Hii jeden z vládnoucích andělů Polárky
Samandiriel tento anděl drží panství nad představivostí
Samax šéf andělů vzduchu a vládnoucí úterý
Sameron anděl 12 hodiny dne
Sammael anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých) nebes, jeden z 7 vladařů svět, on je "velký had s 12 křídly"
Sandalphon původně prorok Eliáš. On je andělský princ, anděl síly a slávy, dvojče Metatrona. Pán nebeské písně, anděl slz a modliteb, Anděl zárodku.
Sangariah anděl půstu
Sangrariel anděl bránící vstupovat hanebným na nebesa
Sannul anděl řady sil
Santanael páteční anděl, dlí v třetích nebesích
Sar cha doslova princ tváře
Sarafinah anděl chránící boží trůn
Saraqael jeden ze svatých andělů nálady
Saranana anděl
Sarga jeden z 5 nebeských písařů jmenovaných bohem (další 4 písař je Dabria, Seleucia, Ethan (nebo Ecus) a Asiel)
Sariel těsně spolupracuje s Raguelem, je mu dána role rozhodčího osudu andělů, kteří zbloudili z boží cesty.
Sarim vedoucí nebeský anděl
Sarquamich anděl z třetí hodiny noci
Sasgabiel anděl vyvolaný v obřadu zaříkání
Sataaran duch s panstvím nad znamením Berana
Satarel anděl nad skrytými věcmi
Savaniah dělá všechno levitace, práce atd
Savuriel andělská stráž třetích nebes
Sauriel anděl smrti
Saxos anděl zprostředkování
Schachlil duch deváté hodiny
Schaltiel anděl s panstvím nad znamením Panny
Schioel anděl zákona, policie a právní ochrany
Schrewneil anděl vyvolaný pro získání nějaké dobré paměti a k otevření srdce
Sealiah anděl ovládající zemské rostlinstvo
Sealtiel archanděl uctívání a uvažování a čtvrtku. Archanděl Sealtiel stojí před bohem s kadidlem v ruce v ustavičném uctívání.
Sebhael duch pověřený knihami zaznamenávajícími dobro a zlo
Seclam anděl řady sil svolal v ceremoniálním obřadu
Sedekiah anděl
Sedim hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sefoniel jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel. Splňuje přání a sny
Seheiah anděl poskytující ochranu proti chorobě a ohni. On také vládne nad dlouhověkostí
Sekel ženský anděl
Selith jeden ze dvou andělů hlídajících Pannu Mariu
Serafina anděl
Seraf termín pro anděla, význam ohnivý had. Jeden z andělů s panstvím nad ohněm
Serapiel anděl páté hodiny dne
Seraquiel silný anděl seslaný v sobotu
Sereda s panstvím nad středou
Seref anděl přepravující k nebesům mrtvoly
Seruf anděl ohně. On je anděl, jehož jméno zvučí
Seth anděl
Setheus jedna z velkých nebeských sil dlící v šestých nebesích
Shahrivar anděl srpna a čtvrtého dne měsíce
Shakziel anděl s panstvím nad vodou
Shalgiel anděl s panstvím nad sněhem
Shateiel anděl mlčení
Shcachlil anděl slunečních paprsků
Shekin ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všichni kdo ji uvidí se okamžitě uzdraví
Shekinah ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
Shemeshiel anděl pomáhající zastavit zneužití alkoholu
Shermuil prostředník mezi modlitbami a princi sedmých nebes
Shetel jeden ze tří andělů sloužících Adamovi
Shimshiel andělská stráž
Shinial jeden z 64 andělských dozorců u sedmi nebeských síní
Sialul duch blahobytu. Anděly sedmé hodiny
Simikiel anděl zničení, pomsty, potrestání
Sisera duch touhy
Sitael anděl k překonání protivenství. Je jeden z 72 andělů zvěrokruhu, také jeden z 72 andělů nesoucích jméno
Shemhamphorae
Sizajasel anděl řídící znamení Střelce
Sochodiah dává vám kuráž ve věcech lásky
Sofiel andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl rostlinstva
Sohemme anděl pečetě
Soluzen anděl
Sopheriel dává sílu číst myšlenky
Sophiel hlídačové knih života a smrti
Soqed Hozi hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy v našich životech skrz naše partnery
Sosol panuje nad Štírem
Sothis anděl
Sphener nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
Splenditenes on nese nebesa na zádech. On má šest tváří a úst. On je také volaný monument nádhery
Ssnialiah jeden z 14 velkých kouzelnických andělů
Stimulator anděl
Strateia anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
Sui'el anděl s panstvím nad zemětřeseními
Suna cherub nebo seraf
Suphlatus duch prachu
Sura anděl koránu
Suriel jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika).
Susabo anděl cest a duch páté hodiny
Susniel anděl šarmu. Jako "okouzlující" síla, je seskupený s Michalem, Azriel, Shamshiel a dalšími anděly
Syth anděl