Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy R

Ra'asiel anděl vyvolaný v obřadu magie
Rabia jeden z deseti andělů slunce
Rachel anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých andělů humoru a sebedůvěry
Rachiel jeden z andělů lidské pohlavnosti. Jeden ze tří andělů pátku
Rachmiel jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
Radueriel vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen nad Metatronem.
Rael středeční anděl dlící v třetích nebesích
Raguiel anděl náboženské znalosti a duchovní víry
Rahdar s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka
Rahtiel jeden z andělů souhvězdí
Rain andělé s panstvím nad vlhkostí a deštěm. Modlíme se k němu za obnovu a zlepšení
Rakhaniel dává síla vůle a velká moudrost
Ramona moudrý ochránce
Rampel anděl s panstvím nad horami. My modlíme se k němu za vnitřní sílu, stabilitu a výdrž. Když lezeme na nějakou horu nebo jednoduše zíráme na nějakou horu, tento anděl je blízko
Raphael Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem radosti, lásky, zázraku a přízně.
Rash anděl spravedlnosti
Rashiel anděl zemětřesení
Raueriel anděl písně
Raziel anděl tajemství, jeden z archandělů světa, učitel Adama, hlasatel božství a předpokládaný autor knihy anděla Raziel. Hlídač původnosti a království čistých myšlenek.
Regaliel pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Rehatiel hlava sedmi andělů vládnoucí planetám
Rehel anděl bojující proti nepřátelům náboženství
Rekhodiah dává dobrý osud, slyší vaše přiznání, drží vaše tajemství
Remiel anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
Remliel Remliel je andělský buditel, jehož cílem je přivádět vyšší síly
Requiel jeden z 28 andělů řízení 28 sídla Měsíce
Rhamiel anděl dávající lidskou laskavost
Rhaumel páteční anděl pátých nebes
Ribbotaim andělé užívaní jako triumfální vůz boha
Riehol vládce znamení Štíra
Rifion andělská stanice páté nebeské haly
Rigziel je osmý deseti svatý Serafů
Rikbiel šéf božského vozu
Rimezin anděl čtvrté hodiny noci
Risnuch anděl zemědělství
Rochel anděl ztracených objektů
Roelhaiphar anděl zabraňující strašným věcem
Rorex anděl působící proti síle chorob
Rosabis duch kovů
Ruchiel anděl jmenovaný nad větrem
Rudosor anděl šesté hodiny noci
Rusvon anděl držící klíče k muslimskému pozemskému ráji
Ruwano velká utěšitelka vyvolaná v kouzelnickém obřad