Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy O

Och anděl slunce. Dává perfektní zdraví. "Princ alchymie"
Oertha anděl severu a chladu
Ofaniel anděl
Ohazia jeden z andělských stráží třetích nebes
Olinda ochránce majetku
Omael anděl násobící lidstvo, zvěčňuje potomstvo a ovlivňuje hmotu, možná padlý anděl
Omeliel anděl pomáhající ovládat náladu
Omniel anděl pomáhající zažít pocit jednoty se vším životem. Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme odděleni od dalších živých bytostí.
Omophorus nese zemi na svých ramenou
Onayepheton jméno ducha kterým bůh pozvedne mrtvé k věčnému životu
Onzo "spravedlivý anděl Boha"
Ophanim termín pro řadu cherubů
Ophiel anděl rozjímání a hluboké duše
Opiel anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky
Oranir šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku.
Oriares anděl období zimy
Oriel anděl osudu. Vládce desáté hodiny dne.
Ormael anděl čtvrté hodiny dne
Osael cherub vyvolaný ceremoniální magií
Oseny cherub vyvolaný ceremoniální magií
Osgaebial vládce osmé hodiny
Otheos nejsvatější anděl vyvolaný pro objevení pokladu. Otheos je nějaký duch země
Ouestucati ženský anděl kdo přinášející mořský vítr
Oul pomáhá andělu Dalquielovi v třetích nebesech
Oumriel služební anděl dlící v čtvrtých nebesích