Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy L

Labezerin duch úspěchu. On slouží ve druhé hodině dne
Labusi jeden z 5 andělů všemohoucnosti
Lahariel anděl slehnutí, také pomocník archanděla Michaela
Lamach anděl, který vykonává vládu nad planetou Marsem
Lemanael duch Měsíce
Lamediel anděl čtvrté hodiny noci
Larzod jeden z "skvělých a benevolentních andělů", pro získání nějakých moudrostí Stvořitele
Lazai anděl vyvolaný v zaříkání ohně
Lebes jeden z hlavních andělů
Lecabel anděl s kontrolou nad rostlinstvem a zemědělstvím, a jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno boží
Lelahel anděl zvěrokruhu, panujícím nad láskou, uměním, vědou a bohatstvím
Leliel jeden z andělských vládců noci
Lepha anděl pečetě
Liwet tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
Logos nejstarší anděl
Luel anděl vyvolaný užitím božských tyčinek
Lucifer jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla a bohužel padlý anděl
Luma'il anděl strážný