Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy K

Kabniel anděl vyvolaný pro vyléčení hlouposti
Kabshiel anděl udělující přízeň a sílu.
Kadi(el) páteční anděl sloužící v třetích nebesích
Kakabel jeden z andělů souhvězdí
Kamali duch ochránce
Kandile jeden z devíti svatých andělů
Karoz andělský zpravodaj
Katzfiel andělský princ meče a strážce šestých nebes
Kemiel jeden z 70 andělů vyvolaných v době porodu
Kepharel anděl stromu granátového jablka
Kerub anděl knih a moudrosti, porážky ďáblů
Kerubim anděl vašich dcer
Kfial jeden z 64 andělů dohlížejících nad sedmími nebesy
Kirtabus duch jazyků a deváté hodiny
Kmiel působí proti zlému oku
Kokaviel anděl povolující nemožné věci
Korniel jeden z početných andělských stráží
Kotecha anděl pečeti
Kutiel anděl vyvolaný v souvislosti s používáním božských tyčinek
Kyriel jeden z 28 andělů řídících 28 sídel Měsíce