Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy F

Famiel páteční anděl vzduchu, pobývá v třetích nebesích
Favardin anděl března, on řídí 19.den měsíce, jeden z cherubínů
Fracie úterní anděl, pobývá v patých nebesích
Fromzon anděl třetí hodiny noční
Furlac anděl země
Futiniel anděl páté hodiny denní