Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy D

Dagiel anděl s panstvím nad rybami
Dalquiel jeden ze tří princů třetích nebes, další dva jsou Jabniel a Rabacyal, všichni vládnounad ohněm
Damabiah anděl řady andělů s panstvím nad staviteli lodí
Dameal anděl úterý přebývající v pátých nebesích
Daniel anděl řady knížectví, pravděpodobně jeden ze skupiny padlých andělů, drží moc nad právníky
Darel správce světla, on je andělem "první pomoci", On je odpovědný za realizaci světla a milujících energií
Degaliel anděl, jehož jméno je vepsáno do třetího pentagramu planety Venuše
Derdekea silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matka
Devecia dává rovnováhu, klid a mír
Dina učil lidstvo po stvoření světa sedmdesát různých jazyků, je to anděl inspirující k moudrosti, znalosti a lásce k učení
Diniel on je anděl " vázající jazyk vládce"
Djibril pravdivý duch
Djin pomocník archanděla Gabriela, on je král sféry ohně
Donachiel poskytuje všem citům cíl
Donel jeden z početných andělských stráží
Donquel anděl lásky
Douma(h) anděl mlčení a ticha smrti
Dracon anděl šesté hodiny noční
Drop ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva
Duchiel anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé