Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy B

Babiel anděl ctnosti, kuráže a motivace
Bagdial anděl pečující o nové příchozí v nižších nebesech. Říká se, že je smyšlený
Bahram anděl vítězství
Balidet sobotní anděl vzduchu
Ballaton anděl objevující se na externím kruhu pentagramu Šalamouna
Balthial jeden z sedmi planetárních andělů a stojí nad duchem žárlivosti
Barachiel hlídač a živitel dětí božích vládnoucí nad sobotou. Archanděl přidělený Bohem k dozírání nad Jeho adoptovanými dětmi a transformovanými dušemi na všech jejich cestách k nebeskému domovu
Baradi'el anděl třetích nebes
Barakiel laskavý anděl úspěchu, bohatství a štěstí, symbol osvícení, jeden z 7 archandělů, řídí radu seraphu
Barbiel anděl října, padlý anděl, činí člověka nezranitelným
Barchiel anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly
Bardiel jeden ze dvou andělů krupobití
Bareschas velký anděl vyvolaný k opatření ženy
Bariel anděl 11 hodiny a anděl dlouhého života a budoucího znovuzrození
Barkiel anděl osvícení (Uriel také měl tento titul).
Barpharanges anděl trestu
Bartzachiah zastavuje bezuzdnost
Baruch (požehnaný) vedoucí anděl strážný stromu života
Bathor jeden z sedmi Olympijských duchů, známý jako správce nebes
Beburos jeden z devíti andělů, který bude vládnout "na konci světa"
Bedaliel dává tělu energii a vitalitu
Beelzebub Pán much, padlý anděl
Behemiel anděl s panstvím nad bestiemi
Belial padlý anděl, duch falše
Ben Nez jméno pro anděla Rubiel/Ruhiel. Ben Nez cvičí vládu nad větrem
Benad Hasche ženští andělé uctívání Araby
Betheuel jeden z řídících andělů zvěrokruhu
Blaef páteční anděl vzduchu
Boel jeden z sedmi exaltovaných trůnů, rezident v prvních nebesích. Boel drží čtyři klíče k čtyřem koutům země. On řídí planetu Saturn.
Bualu jeden z andělů všemohoucnosti
Burchat anděl vzduchu sloužící v čtvrtých nebesích. On řídí neděli a je jedním z poslů Slunce
Butator anděl kalkulací. On slouží v třetí hodině dne