Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...


idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Jména andělů podle abecedy A

A'albiel anděl ve službách archanděla Michaela
Aban anděl října. On také vládne 10 dnům měsíce
Abariel anděl obřadního magického průběhu užívaného pro invokaci
Abasdarhon nejvyšší vládnoucí anděl páté noční hodiny
Abdals (náhradníci) 70 tajemných duchů, jejichž identita je známá jen bohu a jejichž řízením svět pokračuje.
Abrid anděl letní rovnodennosti a efektivní proti zlému oku
Abel Anděl čtvrtých nebes rozhodující v den Páně, jeden z 12 ti sil, které soudí duši po jejím příchodu do nebe.
Abuzohar jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání
Aciel padlý anděl
Acheliah způsobuje zaujetí jiných pro tebe
Achaiah on je Seraphim, anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody
Adatiel umožňuje cestovat na létajícím plášti, padly anděl?
Adnachiel panuje nad znamením Lukostřelce.
Adnai anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše
Adoniel anděl loterie, štěstí, hazardu, obchodu a úspěchu
Aduachiel anděl měsíce listopadu, spojený s řízením vladařské lodě znamení Lukostřelce.
Af Bri anděl provádějící kontrolu nad deštěm
Afriel uděluje mládí, ráznost a vitalitu
Afsi khof anděl panující měsícům červenci a srpnu
Aftiel anděl soumraku
Agiel jehož jméno je vepsáno do prvního pentagramu planety Merkur. Je vedoucí inteligence planety Saturn
Aha anděl řady panství, duch ohně užívaného v kabalistických magických operacích
Ahadiel andělský prosazovatel zákona
Akatriel(Akrasiel) anděl odkrývající božské mystéria a anděl výzvy
Alimon ty, kdož jej vyvolají chrání před následky střelných ran a z ostrých nástrojů. Jeho pomocníci jsou andělé Reivtip a Tafthi
Altarib anděl, který cvičí vládě nad zimou. On může být vyvolán v magickém obřadu
Amabael anděl s panstvím nad zimou
Amabiel anděl vzduchu a úterý. On vládne planetě Mars. Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
Amaliel anděl trestu a slabosti
Amatiel drží panství nad ročním obdobím jara.
Ambriel tento anděl nás inspiruje k jasné komunikaci, abychom mohli lépe mluvit naši vlastní pravdu. Ambriel je také považovaný za anděla generální ochrany.
Amitiel anděl míru, lásky, pravdy, porozumění a rovnosti
Anachiel pomáhá vám jednat s lidmi
Anael jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, anděl studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. On kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl
Anafiel šéf soudu andělů
Anahita ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je "neposkvrněná, je duchem vody a země"
Ananiel jeden z početných strážců jižního větru
Anauel anděl chránící obchod a bankovnictví
Anfial jeden z 64 andělů správců nebeské dvorany
Anděl listopadu anděl listopadu. On je andělem pokory
Andělé podzimu Guabarel a Tarquam
Andělé porodu
Andělé půlměsíce Behemiel, Hariel, Thegri, Mtniel, Jehiel, Manakel
Andělé ohně Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel a Uriel
Andělé skrytých věcí Satarel a Gethel
Andělé lásky Theliel, Rahmiel, Raphael a Donquel
Andělé příbytku luny tam je 28 andělů
Anděl mléka v Zoroastrianismu ,aanděl strážný skotu Andělé peněz Uriel, Ariel, Anauel and Rauel
Andělé 12 měsíců tam jsou andělé pro každý měsíc roku
Andělé svátostí oltářních Raziel, Gabriel, Zizuph. Gabriel je známý jako "duch svátostí oltářních"
Andělé modlitby sedm andělů zprostředkujících modlitby našemu stvořiteli (Akatriel, Gabriel, Metatron, Raphael, Sandalphon, Sizouse a Michael)
Andělé deště Matriel, Matarel, Matariel, Ridya a Zalbesal
Andělé ročních období řídící andělé čtyř ročních období
Andělé služby tito andělé mají šest křídel
Andělé léta Gargatel,Gaviel a Tariel. Tubiel je hlava léta
Andělé neděle neděle je ovlivněná sluncem. Michael je primární anděl neděle. Tito andělé jsou, počínaje první hodinou, Michael, Anael, Raphael, Gabriel, Cassiel, Sachiel, Samael, Michael, Anael, Raphael, Gabriel a Cassiel
Andělé slz Sandalphon a Cassiel
Andělé rostlinstva Sealiah a Sofie
Andělé vetru Moriel, Ruhiel, Ben Nez a Rujiel
Andělé zimy Ctarari, Amabael a Certari. Hlavou andělů je Altrib nebo Attaris
Angerecton anděl vyvolaný v magickém obřadu, výslovně při vzývání dýmu
Aniel jeden z početných andělských stráží vrat západního větru. Dává duševní sílu, jasnozření a sny
Anitor vysoký svatý anděl, vyvolaný v magickém obřadu
Anixiel jeden z 28 andělů řídících 28 sídel luny
Anthriel toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
Anunna andělé, kteří jsou pozemskými duchy
Apollyon/Abaddon hlídač propasti
Apragsin božský posel povolaný Bohem k meči
Aquariel otevírá dveře vnímání k smrti těch, kdo ho prosí. Inspiruje lidstvo k duchovní vývoji
Aralim přinaší ochranu domova a lásky. Poskytuje důvěru a sebeúctu
Arariel nositel pošetilosti a jeden z 7 andělů s panstvím nad pevninou. Vládne léčivým vodám země a je andělem rybářů
Arathiel anděl první hodiny noci
Arauchia anděl pomáhájící nám srovnat se se zradami a lží
Arbatel anděl odhalení
Archer řídící duch Vodnáře
Archons andělé postaveni národa. Archons jsou prvotní planetární duchové. Jsou jimi Uriel, Michael, Raphael, Gabriel, Shauil a Cassiel
Ardarel anděl ohně
Ardouisur ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným "dárcem živé vody"
Arehanah ukazuje vám cestu k vznešenému životu
Arel anděl ohně. Jeho jméno je vepsáno do sedmého pentagramu Slunce. Může být také vyvolán v obřadu magie. Anděl zdravého rozumu
Arella posel
Arial anděl vedoucí lidskou duši k věčnosti, nebesům nebo peklu
Arias anděl vůně
Ariel lvice boží, vzdušný nebo vodní éterický duch. Velký anděl nových začátků v živote, padlý anděl
Armisael anděl lůna
Arzal jeden z čtyř andělů, kteří jsou "skvělí a laskaví andělé". Jsou vyvolaní na přání podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele
Asaph vůdce houfu andělu opěvujících Boha
Asasiel anděl čtvrtku, sdílející vládu se Sachielem a Cassielem
Ashriel jeden z sedmi andělů s panstvím nad pevninou. On je anděl, který oddělí duši od těla v době smrti. On může také vyléčit hloupost
Asmodej anděl ničitel, padlý anděl
Asron šéf 63 strážných andělů sedmi nebes
Assiel anděl hojivý
Ataphiel anděl podpírající nebesa třemi prsty
Atar duch ohně
Attaris zdroj známek zimy
Atel anděl čtvrtých nebes a také anděl vzduchu
Athanatos kouzelný duch planety Merkur, anděl skrytých pokladů Attarib
Atuesuel jeden z osmi andělů všemohoucnosti. On je povolán "vykouřit netvory pekla"
Auel anděl slunce
Auphanim učí magii a okultním vědám
Auphonim anděl cestování a sportu
Auriel jeden z 72 andělů zvěrokruhu
Ausiul anděl s panstvím nad Vodnářem
Ayib duch planety Venuše
Aymelek anděl Měsíce
Ayscher služební anděl pro kabalisty v magických obřadech
Azacachia anděl porážky všech nepřátel
Azael jeden z 2 andělů, další je Ouza(Aza). Oni sestoupili z nebes a byli svrženi, hlídač skrytých pokladů
Azariel anděl léčivé vody země
Azbuga(h) jeden z 8 velkých trůnů andělských
Azer anděl elementu ohně
Azliel anděl vzývání
Azrael anděl smrti